Page 8 - ZLATNI ZDENAC - online magazin
P. 8
Archie Duncanson (iz knjige Ekologija počinje kod kuće) NAŠ UDIO U ZAGAĐENJU SVIJETA Svjetsko zagađenje - u cjelini je jednako zbroju svojih dijelova: mog, vašeg i od svake druge osobe. Svo zagađenje svijeta prouzročili su ljudi. I ja imam svoj udio u tome, i vi, i svi naši susjedi zajedno u tisućama gradova i sela širom svijeta. Imamo svoje udjele i u tvornicama koje bljuju dim i kemikalije, jer kupujemo njihove proizvode. Njihov je dim malo moj, malo vaš, a malo od svih drugih mušterija. Svjetsko zagađenje – u cjelini je jednako zbroju svojih dijelova: mog, vašeg i od svake druge osobe. Kad pogledamo svaki predmet kojeg kupimo ili trošimo, ustanovit ćemo da iza svega postoji tvornica, sredstva, ener- gija i prijevoz – a sve to na razne načine uzrokuje zaga- đenje. Ako to ne shvaćamo, onda u ogromnom svjet- skom problemu sudjelujemo već samim uobičajenim načinom života Možemo se obeshrabriti gledajući tu ogromnost svjetskog problema zagađenja i pomisliti: “Koli- ko ja mogu utjecati na to?” - a onda ne učiniti ništa. Ili možemo shvatiti svoje učešće nad ko- jim imamo kontrolu, a onda preuzeti odgo- vornost i reći: “Nešto ću poduzeti!” 8 Slika: Simone Basi
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13