Page 6 - ZLATNI ZDENAC - online magazin
P. 6
H. G. WELLS

KRATKA POVIJEST
SVIJETA

Kao što je svakom danas poznato, znanje u loptice. Nakon nekoliko milijuna godina
koje posjedujemo o životu prije početka ljud- došli su morski škorpioni, najpokretljivija
skog pamćenja i tradicije, poteklo je iz znako- i najmoćnija stvorenja koja je svijet ikada
va i fosila utisnutih u stijenama. Čitav kom- ranije vidio.
pas vremena predstavljen sjećanjem stijena,
trajao je 1,600.000.000 godina. Život se sastoji od pojedinaca.

Ipak, znakovi prošlog života pojačano se Život se sastoji od pojedinaca. Ti su poje-
pojavljuju. Doba svjetske povijesti u kojem dinci dovršene stvari, oni nisu poput hrpa
pronalazimo te prošle tragove, geolozi su i gomila, niti čak poput neograničenih i
nazvali nižim paleozoikom. Prve naznake nepokretnih kristala, od neživuće materije,
pojavljivanja života bili su rudimenti vrlo i posjeduju dvije osobine koje mrtva tvar ne
jednostavnih stvari: oklopi malih školjaka, posjeduje. Mogu asimilirati drugu tvar i uči-
cvjetolike glave zoofita, morske trave i tragovi niti je dijelom sebe, i mogu se reproducirati.
i ostaci morskih crva i ljuskara. Vrlo rano su Jedu i razmnožavaju se. Mogu podići druge
se pojavila i stvorenja slična biljnim ušima, pojedince, koji su im uglavnom slični, ali uvi-
trilobiti, koja su se poput ušiju mogla zarolati

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11